MiszMasz

Zmiana perspektywy – dzień z życia coacha

Zmiana perspektywy - dzień z życia coacha

Dziś nauczymy się narzędzia Zmiany Perspektywy. Z ćwiczeniem tym możecie często spotkać się w tematyce NLP (neurolingwistyczne programowanie), a nawet w psychologii poznawczej. Polega ono na spojrzeniu na siebie, na innych i na życiowe sytuacje z różnych punktów widzenia.

“Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia”
Dr Edward de Bono

Cel?
Stosowane, gdy Coachee:

  • pragnie przypatrzeć się określonej sytuacji, osobie lub tematowi, ale z szerszej perspektywy;
  • potrzebuje przeanalizować pewne kwestie w celu nabrania do nich dystansu;
  • planuje zmiany i podjęcie wyzwania, do których chce się przygotować.

Wyjaśnienie rodzajów perspektywy:

  • perspektywa własna – pozycja pierwsza – spojrzenie na siebie, sytuacje z własnej perspektywy, kierując się wyznawanymi wartościami i przekonaniami;
  • perspektywa innej osoby we wspólnej sytuacji – pozycja druga – tutaj Coachee patrzy na wydarzenie z punktu widzenia osoby drugiej, która znajduje się w tej samej sytuacji;
  • perspektywa obserwatora – pozycja trzecia – spojrzenie na daną kwestię z punktu widzenia zupełnie niezależnego, niezaangażowanego emocjonalnie, obserwatora;
  • perspektywa systemu – pozycja czwarta – spojrzenie z lotu ptaka w ujęciu systemowym, a systemem może okazać się rodzina, firma itd.

Instrukcja: Coach wysłuchuje opisu sytuacji ze strony Coachee i prosi o wskazanie, nazwanie problemu, na którym Coachee się zatrzymał. Następnie Coach proponuję konkretną zmianę perspektywy i wprowadza w nią Coachee przy użyciu jego wyobraźni. Efektem końcowym są przemyślenia i obserwacje Coachee.

W przypadku tej metody bardzo istotne są odpowiednie umiejętności Coacha. Pamiętajcie, że pseudocoachów na rynku jest wielu, co więcej nawet za nietrafioną godzinną sesję możecie zapłacić parę tys. zł. Dlatego dobrego coacha powinny cechować: umiejętność dobrania odpowiedniego tonu głosu, kreatywność przy formułowaniu pytań, umiejętne wykorzystywanie asocjacji-dysocjacji, twórcze sposoby wizualizacji i 3-krotne pytanie ” Co jeszcze?”;]

Komentarze
To Top