Modlitwa o czas na wszystko

13 03

Panie, daj mi każdego dnia czas, by się modlić; czas, by służyć i kochać; czas, by pracować i tworzyć; czas, by nie robić nic i czas, by spokojnym być. Amen.